2024. 06. 25.
Megbizhatobolt.hu - Webáruház értékelés. Mennyi csillagot érdemel ez a webáruház?
Vitruvius Építőipari Vállalat Kft. információk
Budapest, V. ker. Irányi utca 10.
06/30 317 9825,
info@centralora.huHivatalos márkaképviselet
Vitruvius Építőipari Vállalat Kft. szállítási információ

Ingyenes szállítás az ország egész területére!
bruttó 20.000.- Ft felett

Bejelentkezés/Regisztráció
Hozz létre saját fiókot,
A kosár üres
Bejelentkezés/Regisztráció
A kosár üres
Az Ajándékkártya a Central Watch Belvárosi Óraüzletben a vásárlástól számított 1 éven belül használható fel. A kártyán szereplő összeg készpénzre nem váltható, és nem kamatozik. A kártya nem személyhez kötött, ezért bárki számára átruházható. Elvesztés, eltulajdonítás, a kártyával kapcsolatos - akár harmadik személy által történő - visszaélés esetén a kártyán szereplő összeg jóváírására nincs lehetőség.
Az Ajándékkártya a Central Watch Belvárosi Óraüzlet által forgalmazott termékek és szolgáltatások vásárlása és igénybevétele esetén használható fel. A kártya igénybevételével a kártya használója elfogadja az Ajándékkártya felhasználásának a Central Watch Kft. által közzétett pontos általános szerződési, felhasználási és üzleti feltételeit, amelyeket az oldal további részén olvashat.

 

Az aktuális ajándékkártyák megtekintéséhez kattintson ide!

 

Central Watch Belvárosi Óraüzlet Ajándékkártya
Általános Szerződési feltételek

A Central Watch Kft. az Ajándékkártya Szolgáltatást (a továbbiakban a "Szolgáltatás") az alábbi általános szerződési feltételeknek megfelelően nyújtja az Ön részére.
1. Ön a Szolgáltatást a Central Watch Kft.-től veszi igénybe.
A Central Watch Kft. adatai:
Cégnév: Central Watch Kft.
Székhely: 1056 Budapest, Irányi utca 10.
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-960855
Adószám: 23338588-2-41
Bankszámlaszám: OTP 11705008 - 29912955
Képviselő: Kocsis Zoltán
Telefonszám: +36 - 1 - 311 - 0936
E-mail: info@centralora.hu
Honlap: www.centralora.hu

 

2. A Szolgáltatás ismertetése:

2.1. Bármely Ön által választott Ajándékkártya arra szolgál, hogy üzleteinkben vagy szolgáltató helyiségeinkben termék vagy szolgáltatás megvásárlása érdekében készpénz helyett beváltásra kerüljön.

2.2. Az Ajándékkártyát Ön a vásárláskor egyszeri alkalommal tetszőleges pénzösszeggel, legkevesebb 5.000.-Ft-tal, legfeljebb pedig 250.000.-Ft-tal töltheti fel. Az Ön által ezen keretek között választott pénzösszeg a feltöltéssel az Ajándékkártyához kerül hozzárendelésre egyedi azonosítóval, és egy központi elektronikus nyilvántartó-elszámoló rendszerben ezen azonosítóhoz egyedi virtuális elszámoló fiók kerül létesítésre. Az elszámoló fiókhoz rendelt pénzösszeg nem kamatozik, azon banki műveleteket egyáltalán nem lehet kezdeményezni. Az Ajándékkártyára feltöltött pénzösszeget (névértéket) Ön értékesítő munkatársunk részére fizeti meg, amely pénzösszeg elektronikus úton kerül jóváírásra, amennyiben Ön vagy megajándékozottja az Ajándékkártya birtokában és felhasználásával terméket vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe üzleteinkben vagy szolgáltató helyiségeinkben. Ez által Ön vagy megajándékozottja az Ajándékkártya birtokában készpénz vagy más fizetési mód alkalmazása nélkül válik jogosulttá az Ön által választott pénzösszeg erejéig termék megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére.

2.3. Az Ajándékkártya vásárlásakor üzleteinkben vagy szolgáltató helyiségeinkben értékesítő munkatársunk végzi el egy bankkártya leolvasására szolgáló terminál segítségével az Ajándékkártya egyedi azonosítóval való elektronikus ellátását és az Ön által a fentiek szerint választható pénzösszeg Ajándékkártyára való feltöltését. Ön értékesítő munkatársunk részére helyben fizeti meg a feltöltött értéknek megfelelő pénzösszeget.

2.4. Az Ajándékkártyát Ön kizárólag az Ajándékkártya megrendelése alkalmával, azaz egyszeri alkalommal töltheti fel pénzösszeggel, azonban az Ajándékkártya részletekben is felhasználható termék vagy szolgáltatás ellenében, mindaddig, amíg az Ajándékkártyához rendelt névérték teljes mértékben felhasználásra nem kerül.

2.5. Az Ajándékkártya a vásárlás napjától számított 1 (egy) évig használható fel, így amennyiben az Ajándékkártyát Ön vagy megajándékozottja ezen 1 (egy) éves időtartamon túl kívánja vásárláskor felhasználni, az addig fel nem használt pénzösszeget nem áll módunkban sem jóváírni, sem Ön vagy megajándékozottja részére visszafizetni. Az Ajándékkártya felhasználási ideje nem hosszabbítható meg.

2.6. Ön vagy megajándékozottja www.gift-card.hu weboldalon bármikor jogosult az Ajándékkártya adatainak megadásával lekérdezni az Ajándékkártyára feltöltött és még felhasználható pénzösszeg mértékét, valamint az Ajándékkártya lejáratának időpontját.

2.7. Felhívjuk Ön és megajándékozottja szíves figyelmét, hogy az Ajándékkártya nem névre szól, felhasználásához elegendő az Ajándékkártyát birtokolni és üzleteinkben vagy szolgáltató helyiségeinkben felhasználni. Az Ajándékkártyák nem tilthatók le illetéktelen felhasználás esetén, illetve Central Watch Kft. nem vállal felelősséget az Ajándékkártyák elvesztéséből vagy eltulajdonításából eredő károk megtérítéséért, az illetéktelen személyek által felhasznált pénzösszeget pedig nem áll módjában Ön vagy megajándékozottja részére visszatéríteni.

2.8. Tájékoztatjuk Önt, hogy a megvásárolt Ajándékkártyákat minden esetben kicseréljük, amennyiben az 1 (egy) éves felhasználási időn belül az Ajándékkártya a rendeltetésszerű használat ellenére a működési hibája vagy hiányossága okán nem használható fel. Amennyiben az Ajándékkártya a vásárlást követően akár rendeltetésellenes használat miatt, akár egyéb okból olyan behatás éri, amely egyébként nem róható fel a Central Watch Kft.-nek, az Ajándékkártya cseréjére nincs lehetőség. Ugyancsak nem tudunk lehetőséget biztosítani a vásárlást követően a fenti hibáktól mentes Ajándékkártya egyéb Ajándékkártyára történő cseréjére. Kérjük, hogy az Ajándékkártyát a bankkártyához hasonlóan a csomagolás felbontását követően is hőhatástól, nedvességtől és napfénytől elzárva tartsa, és ügyeljen arra, hogy a külső felülete egyáltalán ne sérüljön vagy karcolódjon meg.

3. Ön vagy megajándékozottja a Szolgáltatással összefüggő kérdéseit az alábbi telefonos ügyfélszolgálaton teheti fel: Gift Card Call Center:+36 (1) 346-05-00

4. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

5. A jelen általános szerződési feltételek Önre mindenkor az Ajándékkártya megvásárlásának időpontjában hatályos szövegnek megfelelően terjednek ki.

6. Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a Central Watch Kft. hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgy nevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet. Vis maior esetén a Central Watch Kft. a kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi.